Man kan inte lära en gammal hund att sitta.

Man kan inte lära en gammal hund att sitta.

Ordspråk Svenska handla om gammal, man.


Betygsätt detta inlägg:
Skapa en annan säker kod=  Ordspråk liknande

Alla känner apan, apan känner ingen.

Ordspråk

Man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken

Ordspråk

Ju fler kockar desto sämre soppa

Ordspråk

Man ser inte skogen för alla träd / Man ser inte skogen för bara träd

Ordspråk