Ordspråk Svenska handla om Man

6 ordspråk svenska handla om man

Man skall inte ta till orda i oträngt mål

Ordspråk Svenska handla om man

Man kan inte lära en gammal hund att sitta.

Ordspråk Svenska handla om man

Man saknar inte kon förrän båset är tomt.

Ordspråk Svenska handla om man

Man ska inte kasta sten i glashus.

Ordspråk Svenska handla om man

Man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken

Ordspråk Svenska handla om man

Man ser inte skogen för alla träd / Man ser inte skogen för bara träd

Ordspråk Svenska handla om man