Man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken

Man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken

Ordspråk Svenska handla om man.


Betygsätt detta inlägg:
Skapa en annan säker kod=  Ordspråk liknande

Man kan inte lära en gammal hund att sitta.

Ordspråk

Ingen är profet i sitt eget land/i sin egen hemstad.

Ordspråk

Man skall inte ta till orda i oträngt mål

Ordspråk

Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket.

Ordspråk