Dikter av Marin Sorescu handla om Död

1 dikter av Marin Sorescu handla om död

Marin Sorescu

Maskerna

Under outhärdliga plågor
Har jag prövat
Sju eller åtta av dödens masker.
Alla verkade förskräckliga.

Jag ville inte känna igen mig.
- Ta genast bort dem, de går mig på nerverna.
Detta är inte jag.
(Inte ens död.)

Jag som...

Marin SorescuDikter av Marin Sorescu handla om död