Händelser av dagen 18 April

Fester 18 April

1940:

Föddes Gheorghe Lupascu.

Nicolae Mareș1938:

Föddes Nicolae Mareș.

1943:

Föddes George Ghidrigan.

Anatole France1844:

Föddes Anatole France.

Clarence Darrow1857:

Föddes Clarence Darrow.

Kurt Zadek Lewin1928:

Föddes Kurt Zadek Lewin.

George Henry Lewes1817:

Föddes George Henry Lewes.

1945:

Föddes Florin Gabrea.

1933:

Föddes Ion Hurjui.

1949:

Föddes Stefan Ioanid.

1954:

Föddes Gheorghe Iorga.

1945:

Föddes Marius Tupan.

Manly Palmer Hall1901:

Föddes Manly Palmer Hall.


Minneshögtider 18 April

Albert Einstein1955:

Har dött Albert Einstein.

Marcel Pagnol1974:

Har dött Marcel Pagnol.