Citat av Platon

1 Citat av Platon

Platon

Platon
Also known as: Plato.
Även kallad: Aristocles.
Livstid: 428 - 348
Ursprungsland: Greece